Rengjøring

Lille Hvite Interiør tilby rengjøringsmidler slik som glass og vindusspray, og  multisurfacespray fra Michel Design Works og Halvor Bakke.